Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thế Hoài
Tên đề tài luận án: " Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của các glycopyranosyl thiosemicarbazon chứa vòng thơm "

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ THẾ HOÀI        

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:   05/09/1981                                             

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 1691/SĐH ngày 07/05/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: " Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của các glycopyranosyl thiosemicarbazon chứa vòng thơm ".

8. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ                                       

9. Mã số: 62 44 27 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Thành 

Xem thông tin chi tiết. 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :