Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Kim Nga
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ THỊ KIM NGA                           

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/ 03/1978                                          

4. Nơi sinh: Quảng Ngãi

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2389/SĐH ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh

8. Chuyên ngành: Khoa học máy tính                             

9. Mã số: 62 48 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đỗ Năng Toàn và PGS. TS Đinh Mạnh Tường

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :